ARAŞTIRMA DOSYASI : Adnan Oktar’ın çekirdek/has kadrosu da kendi gibi gizli Yahudiler

Bunlar Müslüman değiller. Hepsi, Müslüman kılığına girmiş Sabetayistler ve kripto Yahudiler…

Eğer Sabetayist hainler hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz, devam etmeden önce buraya tıklayarak bilgi sahibi olmalısınız. Ve yine öncelikle ifade etmek isteriz ki, gerçek kimliği ile yaşayan, Yahudiliğini gizlemek ihtiyacı duymayan, bizim aramıza sızıp bizden gözükerek bize ihanet etmeyen Yahudilerle hiç bir sorunumuz yok. Herkesin inanç/vicdan/fikir hürriyetine saygımız var. Bizim sorunumuz hain/çift kimlikli, münafık Yahudilerle… İslam davasının arasına sızıp sinsice ve haince İslam’ı bozmak ve müslümanların inançlarını bozmak ve gayretlerini heba etmek isteyenlerle…

***

A9 TV de, Adnan Oktar’dan tutun da etrafındaki "Biz Müslümanız" diye papağan gibi tekrarlayan aşuftelere, meyhane karılarına, oradan teknik yayın ekibine kadar (istisnalar kaideyi bozmaz) herkes kripto Yahudidir. Yani Türk ve Müslüman gözüken yahudilerdir. Ortada tam takım bir ekip çalışması söz konusudur.

Adnan Oktar veya Harun Yahya imzaları ile çıkan kitaplar ve CD’ler 50 kişilik, çoğunluğu kadın bağlılardan oluşan bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Adnan Oktar bu gerçeği, tam iki bin polisin katıldığı, kendisine karşı yapılan, Cumhuriyet tarihinin en büyük polis operasyonlarından birinin ardından göz altına alındığında, Emniyetteki ifadesinde itiraf etmiştir. Zaten üç yüzden fazla sayıdaki bu kitapların, özellikle ABD’de yayınlanan bilimsel eserlerden intihal/aşırma olduğu, üzerlerinde çok az değişiklikler yapılarak ve Harun Yahya imzası atılarak basılıp yayıldığı, yaklaşık on milyon adet kitabın ya maliyetine yada çok cüz’i karlarla satıldığı meydana çıkmıştır.

Şu koskoca Müslüman milletini hafife alarak, o kadar acemice faaliyet icra ediyorlar ki, markalaştırdıkları Adnan Oktar, Darwinizmi bitiren ve yaratılışı ispat eden biri olarak halka kabullendirilmek istendiği halde, Arapçasını, tefsirini, izahını geçtik, Türkçe mealinden yaratılışı ispat eden bir ayet meali bile bilmemektedir. Ve bu traji komik hali canlı yayında ekranlara yansımış ve herkes seyir etmiştir.

Bu kripto Yahudilerin bir-iki kuşak öncekileri, yani Osmanlı gibi bir devlet-i aliyyemizi içeriden yıkabilenleri ve parçaladıkları Osmanlı’nın ardından 400 senelik toprağımız Filistin’de bir İsrail işgal devleti kurabilenleri, Adnan gibi yada etrafındakiler gibi değillerdi.

Okumuşlardı, zekilerdi, 46 raporları yoktu, Müslüman milletin karşısında karı-kız alemleri sergilemeyi marifet bilmezler, içimize tam sızarlar, kurallara uyarlar, gece gündüz Yahudilerin muzaffer olması için çalışırlardı. Birbirlerine kazık atmazlar, birlik ve beraberliklerini bozmalardı. En yüksek makamlara gelip her ihaneti yaptıkları halde hiç renk vermezlerdi. Deşifre olmazlardı. Mesela ülkemizde kaç kişi biliyor Celal Bayar’ın ve Adnan Menderes’in de kripto Yahudi olduklarını?

Gizli Yahudi Adnan Oktar, İsrail’in Sanhedrin Hahamları ile poz verirken ünlü Mason duruşu ile…

Artık bu ülkede çift kimlikliliğe müsaade yok. Artık bir kliğin/grubun bizden gözükerek bize tahakküm etme lüksleri yok… Bunlar sıçan deliklerine bile kaçışacaklar ama onları oralardan bile alıp devletimizin adalet mekanizmaları ile yağlı ilmeğe çekeceğiz… İhanetin mazereti olamaz.

150 senedir bize yaptıkları akıl almaz ihanet ve işkencelerin hesabını öyle bir alacağız ki, kıyamet sabahına kadar her ama herkes bunu konuşacak…

Bunlar ekip olarak, bağlı bulundukları İsrail ve Mossad desteği ile yep yeni bir Müslümanlık ayarı çıkartmak istiyorlar. Kendi Facebook sayfalarında tesettürü bile inkar ediyorlar. Erkeklerin açık saçık yabancı kadınlara bakmasında bir günah olmadığını iddia edebiliyorlar. İslam dininin Kur’an ve Sünnet ile sabit en temel değerlerini bile, Müslümanlık adına, Mehdilik adına inkar edebiliyorlar. Oynatılan baş piyon Adnan da "Ben bu millete dekolteyi sevdireceğim. " diyebiliyor. Gerçek bir Müslüman, Allah’ın kitabında açık ifadeler ile haram kıldığı bir şeyi, Müslümanlara sevdirmeyi bir marifet gibi ifade edebilir mi? Bununla övünebilir mi?

Bütün Yahudi kliklerinde olduğu gibi bunlar da Makyavelistler. Yani zafere ulaşmak için akla gelen gelmeyen her ama her şeyi mübah sayıyorlar.

Bunun için, şantajdan, tehditten ve mikrokameralı sek tuzakları ile yaptıkları şantajlardan elde ettikleri yüklü gelirle sözde "İslami" eserler basıyorlar ve Vural yada Global yayıncılık üzerinden piyasaya sunuyorlar. Çok af edersiniz ama idrar ile elbise yıkıyorlar.

Mehdilik aldatmacası ile, Adnan’ı mehdi kabul ettirerek büyük bir sapkın akım çıkartmak ve bu güçle İsrail ve Yahudi menfaatlerine hizmet etmek, Müslüman halkın enerjisini, gayretini, hizmetini yanlış yerlere kanalize ederek Büyük İsrail Projesinin gerçekleşmesinin önündeki engelleri azaltmak, projeyi hızlandırmak ve Müslümanların parası ve emeği ile Müslümanları vurmak istiyorlar. Adnan Oktar’ın en yakınlarından Oktar( Her nedense ikisi de Oktar?) Babuna bile bir Sabetayist. "Biz döndük, ehli sünnet Müslümanı olduk." sözleri bizim için hiç bir şey ifade etmiyor. Zira bu dönmeler, 350 yıldır dönüyorlar ama hep lafta… Gerçekte hep asli kimliklerini koruyorlar ve hep İHANET EDİYORLAR…

Bunların Türk-İslam Birliği davaları da hemen her sözleri gibi yalandır. Bunların iki hayatları vardır;

– Kendi aralarındaki gerçek/Yahudice hayatları
– Kendilerinden olmayanların, Müslümanların ve Hristyanların aralarındaki ikinci ve sahte hayatları.

Hangi kavmin/milletin/topluluğun arasında olurlarsa onlardan gözükmek bunlar için en temel farzlardan biri…

Bu nedenle bunların büyüklerinden olan Mustafa Kamal Adıtürk, bir Şaman olmuş, bir Darwinist olmuş, bir hoca olup hutbe vermiş, bir hilafetçi olmuş, bir İngiliz muhibbi/seveni olmuş, bir demokrat olmuş, bir laik olmuştur. Kimin arasında ise o an, onların hoşlarına gidecek hareketleri yaparak, sözleri söyleyerek mesafe almıştır. Bütün bunlara rağmen asli kimliğini yani Sabetaycılığını da korumuştur. Ve Kudüs’te bir otelde, içkinin tesiri ile çakırkeyf iken gerçek kimliğini/Yahudiliğini itiraf etmiş, Yahudilerin en büyük duası Shema Yisrael‘i okumuştur.

İşte sahte peygamber Sabetay Sevi’den beri, üç yüz küsür senedir bu klik, bu hareket tarzlarını sergilemektedirler.

Özellikle fark edildiklerinde, hemen kendilerini Alevi olarak tanıtıp baskıyı azaltmak gayretine girerler. CHP Millet vekili Canan ArıtMAN da kendini alevi olarak tanıtmışsa da çirkin yüzünü gizleyebilmeyi başaramamıştır.

Bir diğer önemli konu ise, hemen hemen her aktif/militan Sabetaycının Mason olduğu ve Masonluğun Türkiye’de kontrolünün de Sabetaycılarda olduğudur.

Yazımızın giriş kısmında ikaz ettiğimiz gibi Sabetaycıları incelediyseniz veya daha önceden bunlar hakkında yeterli bilgiye sahipseniz, şurası malumunuzdur ki, Sabetaycı hainler birbirlerini rahatça tanıyabilmek için, 1934’te çıkan soy adı kanunu kapsamında özel/şifreli/kripto soy adları almışlardır…

Bunlar özellikle

-er

-ar

-men

-man

-gen

-gan

-berk

-ül

-bay

eklerini çok yoğun olarak kullanmışlardır. Soy adlarında olduğu gibi isimlerinde de bu tarz şifreler oldukça yoğundur. (Bu husus hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.)

Ve şimdi, A9 TV çalışanlarından tutun da, Facebook’taki Adnan Oktar destekçisi grup sayfalarına ve Adnan’ın yakın mesai arkadaşlarının Facebook sayfalarına/profillerine dair, mevzumuza/iddialarımıza ispat teşkil edecek bir kaç link verelim…

Ayşe Meryem Berk-Soy

Mina Berk-men

Tuba Öy-men

Mina Berk-man

Baran Gür-man

Jery Berg-man

Adnan’cıların paslaştıkları yabancılar da aynı özellikleri taşıyorlar. Bakın bu adam da anti Darwinist, Harun Yahya’cı ve soy adı -berk ve -man şifreleri taşıyor… Çift kimlikli münafı yahudiler sadece Türkiye’de değil diğer devletlerde ve diğer milletlerin arasında da varlar ve aynı şifreleri taşıyorlar. Özellik yurt dışında -berg eki Yahudiler tarafından yoğun olarak bir kripto gibi kullanılıyor.)

Bülent Gürbüz-er

Er-dem Er-tüzün (Hem -er heceleri hem de -tüzün özenle seçilmiş şifreler. Tabii o da sağlam bir Adnan’cı… -tüz ve -tüzün, -tüze ekleri Türkiye’de çok yaygındır. Misal; Tüzmen, Tüzer, Ertüzün, Tüzemen, Ertüze vb.)

Abraham Nam-er Yalvaç (Birçok kripto Yahudi, Türkiye’de, gerçek/Yahudice isimleri olan Abraham yerine İbrahim’i, Yousef yerine Yusuf’u ve benzlerini kullanırlar. Bazen bilinçaltı boşalması olarak sağa sola gerçek adlarını da yazarlar. Sorulduğunda, "Bu, adımın İngilizcesi. Öylesine yazdım profilime" derler. Bakın arkadaş listesine, erder, ertekin, berksoy, okumuşer, gürbüzer ve çok daha fazlası bulunabilir. Yaşanan sinsice bir ihanet şebekesi sistemidir.)

Hüseyin Er-yılmaz (Bir A9 TV çalışanı. Arkadaş listesinde bol bol şifreli isim ve soy isim bulabilirsiniz.)

(Bu isimler sadece mevzuyu anlatabilmek yolunda örnek teşkil etmeleri için verilmiştir. Yoksa bir kaç saatlik ciddi bir araştırmanın sonunda yüzlerce hainin profillerine ulaşmak, hepsinin aynı şifreleri taşıdığını, hepsinin aynı hareket tarzı ile hareket ettiklerini ve hepsinin birbirlerini tanıdıklarını görmek mümkündür. )

Son olarak ifade etmek isteriz ki, Sabetaycıları yada Sabetaycı olmayan Kripto Yahudileri araştırmak, tartışmak, yayınlamak, bu bilgileri paylaşmak T.C. yasalarına göre suç değildir. Ve bunları deşifre etmek en temel vatan hizmetidir. Vatanseverliktir. Suç çift kimlikle yaşayıp Türkiye’ye ihanet etmek, Yahudi menfaatlerine hizmet etmektir.

(Meselenin ehemmiyetine/önemine binaen, sağ aşağı kısımdaki "Paylaş" butonunu kullanarak bütün sosyal ağlardaki hesaplarınızda paylaşmanızı istirham ediyoruz.)

Reklamlar

Etiketlendi:, , , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: