ARAŞTIRMA DOSYASI : Ley Hattı ve Deccalın Mimarları

ley-hatti-ve-deccal.jpg

Ley Hattı ( Dünyanın Manyetik Kuşakları )

Ley Hatları dünyamızı saran enerji damarlarıdır, bu enerji hatları üzerinden yoğun bir enerji akışı gerçekleşmektedir, bazen bir mabed’e yada eski bir yapının içerisine giridiğimzde duygularımızda ani bir dalgalanma hissederiz işte ley hatları size buradayız diyor..

Ley Hatları Dünyanın bellirli noktalarından geçen enerjilerin yoğun olarak aktığı manyetik alana sahip enerji bölgeleridir. Daha iyi anlamak için yeryüzünü yoğun bir fiziksel varlıktan çok, iç içe geçmiş elektrik enerjisi hatlarından oluşan, enerji ağlarıyla örülü bir küre olarak düşünmek yararlı olabilir.

Ley kanallarını insanı saran sinir sistemi veya akapunktur noktaları olarak düşünebiliriz.Dünyanında bize benzer enerji noktalarının olduğu bilinen bir gerçek ve hatta Dünyanında insan gib iyaşayan bir varlık olduğu bilinmektedir.

Dünya her şeyi ile yaşayan bir organizma gibi düşünülür ve havası, toprağı, mineralleri, suyu, canlıları ile bir bütün olarak görülürse, onun bioelektrik enerjisinin varlığı yadsınmaz. İnsan bedenini saran sinir sisteminde akan enerji gibi, dünya yüzeyi altında da negatif ve pozitif radyasyon akımları var. Bunlar, yerin jeolojik yapısının elektriksel girdabından doğuyor ve enerji ağları olarak dünya’yı sarıyor. İşte bu; bir tür “Yaşam Gücü”dür. Ley Hatlarına Adını Veren Arkeolog Alfred Watkins Batıda ‘’Ley Hatları’’, Çin’de ise ‘’Ejderha Patikaları’’ olarak anılan bu kanalları ilke keşfeden Arkeolog Alfred Watkins olmuştur.

Arkeolog Alfred Watkins

1921 Yılında İngilterenin kullandığı yollara temel olan eski Roma yollarını inceliyordu incelemeleri sonucunda o yolların da daha eski uygarlıklara ait yolların üstüne kurulduğunu buldu. İnsanlar bir şekilde gözle görülmeyen bir akışı hiç terk etmemişlerdi. Uygarlıklar uygarlıklara yerlerini devrederken, ley hatlarına sadık kalmışlardı. Ley akışları üzerine anayollarını kuruyor ve yol boyunca bu enerjiden hayat bulmak istiyordu.

Ley akışlarının merkez olduğu yerlere kiliselerini, mabedlerini ve hipodrumlarını, stadyumlarını inşa etmişlerdi. Watkins’e göre, ley hatları , düz ve paralel bir şekilde yürüyordu. Böylece İngiltere’de yer alan birçok hattı belirlemiştir.Stonehenge anıtı gibi (MÖ.2300) özel dikilmiş taşlarla, eskinin yapıtları bu gizemli enerjinin belirgin noktaları veya radyo alıcıları gibiydi. Aslında insanların, onlara uğurlu gelmeyen, sıklıkla kaza, hastalık ve sıkıntılara uğradıkları bir yerden taşındıklarında rahatladıklarını biliriz. Zira o mekan, onlara negatif gelen bir radyasyon akımı üzerindedir.

Alfred Watkins, yararlandığı antik haritalar, yer isimlerinin eski dillerdeki isimlere benzerliği ve çatal çubuk yöntemiyle ley hatlarını tespit etti. Modern haritalarda görünmeyen çoktan kaybolmuş, toprak altında kalmış eski yapılara ulaştı. Teoriyi destekleyecek şekilde, gerçekten de bugün ortada hiçbir izi görünmeyen gömülmüş bu arkeolojik eserler, ley hatları üzerinde uzmanları bekliyordu.

“Ley” kelimesini Manası ise, “toprağın temizleyici şeritleri” ya da “çayırlık” bölgeydi. Sonraları konu derinden incelenince bu eski yapıların zincir halinde Avrupa boyunca gittiği anlaşıldı.Özellikle Keltler ve Druidler doğa ruhlarına yakın inanışları ile dünya enerjilerinin güçlü olduğu yerlerde tapınaklar inşa etmiş, kurban alanları, dinlenme ve toplanma yerleri yapmıştı. İşin ilginci zamanla Avrupa kıtasına yayılan Hıristiyanlık dini aynı yerlerin üstüne yeni tapınaklarını kurmuştu.

Ley Hatları ve ya Enerjisi iki ayrı enerjiden oluşyur. Negatif hatlar Kara Akım, Pozitif hatlar ise Beyaz Akım Hatları olarak adlandırılıyor

Batıda ‘’Ley Hatları’’, Çin’de ise ‘’Ejderha Patikaları’’ olarak anılan bu kanallar, iki ayrı enerji ya da girdabın akışı ile oluşuyor.

Negatif hatlar Kara Akım, Pozitif hatlar ise Beyaz Akım Hatları olarak adlandırılıyor. Bedenimizde de benzer meridyenler vardır. Bu meridyenler, akupunktur iğneleri ile uyarılarak harekete geçirilerek, şifa verilebiliyor. Belli kavşak veya noktalarda yapılan yapıtlar da aynı şekilde enerji alanlarını kullanabiliyor. Vücudumuzda 12 merkez ve 8 özel meridyenle birlikte 20 meridyen saptanmış. Dünyamızda ise, 20 üçgen ve 12 beşgen enerji alanı belirlenmiş. Elbette, dünya da tıpkı insan Aura’sı gibi bir aura yayıyor.

Kara akım Gizemci gruplara göre, bu akım hatlarında rol oynayan etken; psişik bir bilinç enerjisinin ortaya çıkması. Elektromanyetik etkinin mi, yoksa psişik enerjinin mi ağırlıklı olduğu konusu oldukça geniş. Psişik enerjiler manyetik etki doğurabilir; elektromanyetik etkiler ise,psişik etkilenme doğurabilir. Negatif ley hatlarına baktığımızda; savaş, toplu kıyım olaylarının, bu enerjiyi biriktirebildiği, akış dengesini bozabildiği görülüyor. Böylece o yerde bir kara akım hattı oluşuyor. Bu, tıpkı hastalanınca enerji akışımızdaki tıkanmaya benzer bir durum. Oranın toprağı artık negatif enerji yayınlıyor. Cinayet işlenen evde bilmeden yaşayan insanların rahatsızlık duyması gibi, toprağa yerleşen enerji de psişikleri uyarabiliyor. Bazen yol ve taş ocağı faaliyetleri, ley hatlarındaki beyaz enerji akımlarını bozabilir.

Eski Çinliler bunu keşfetmişlerdi. Toprak falcıları, yeni bina yapılmadan önce özel bir toprak falı pusulasını artı-eksi akımları bulmakta kullanırdı. Sayaçlar, kazıklar, çatal dallarla radyestezi uzmanları 70 yıldır bu etkileri saptayabiliyor. Duygu düşünceleri etkileyen,insanları agresif yapan Kara Akım Hattı üzerinde oturmak, ev ortamını etkileyebilir. Migren, kanser ve alkolizme neden olabilen gizemli enerjiyi iyileştirebilmek için, Radyestezi uzmanları, toprağa bakırla kaplı ince teller ve kazıklar monte ederek atmosferden elektrik çekmeyi ve toprağa akan yeni enerjinin, eskiyi değiştirebilmesini hedeflemişler. Ancak, her zaman bu yollarla sağaltılamayan güçlü kara akım hatları da vardır. Dünyanın bu doğal gücü, bazen gizli amaçlarla kullanılmaya çalışılmıştır.

Biçim Enerjisi

Belirli bir geometriye göre inşa edilen yapılar bazı enerjileri odaklaştırmakta kullanılabilir. Dikili taşlar, menhirler, piramitler hep bu enerjileri toplamak için yapılmış olabilirler. Belli düzende sıralanmış mimari yapıtlarla farklı frekansta enerji üretmek, atmosferin elektriğini toplayabilmek de mümkündür. Bu, bir tür biçim enerjisi oluşumudur. Dikili taşların çoğu, akımın yoğun olduğu yerleri belirtmekte kullanılmıştır. Enerjiyi en fazla toplayabilen tek biçim ise, Piramidal formdur.

Kabe-i Muazzama ve Beyaz Akım

Kabe ve Mescid-i Aksa Gibi kutsal yerlerin de bu büyük anahatların kesişimi üzerine kurulu olduğu da söylendi. Böylece sadece dünya hatlarının değil, göksel hatların da kesişimindeki bu binalara dönülerek yapılan ibadetler (kıble kavramı) o canlının o yönden yayılan bu hayatiyet akışına, kendi çakra sistemini açması beslenmesi ve temizlenmesi imkanına da yol açıyordu

Eski kutsal merkezler pozitif akım hatları üzerindedir ve bu yapıtlar, iyi enerjiyi sürekli aktarabilir. Mekke’de bulunan Kabe ve Arafat Dağı’nın altı, gerçekte tüm beyaz akım hatlarının kesiştiği ve enerji santraline benzer biçimde yayınlandığı en önemli merkezlerdir. Kâbe’nin olduğu yerde çok müthiş derecede pozitif enerji bulunur.İnsanlar döndükçe de enerji girdabı oluşur. Kabe Pozitif Beyaz enerji olduğundan ve oluşacak enerji sadece canlı varlıklar sağlayabileceğinden Yapılan Dönme Tavaf ile birlikte yüksek oranda açığa çıka nenerji kabenin vasıtası ile yayılıyor olabilir.

Dünyadaki Yoğun Ley Hatları ;

1.Orta Asya. Özellikle Tibet, Gobi ve Doğu Türkistan arasında kalan bölge
2.Mısır
3.Yucatan
4.Arjantin’in kuzey bölgesi
5.Anadolu

Piramitlerdeki Enerji

Piramitlerin tepesinde bulunan kristaller topraktan ve toprak üstünden alınan enerjiyi cihazların ve insanların kullanımı için dağıtır.Sonraları uygarlıklar çöker. Kristaller yağmalanır. Geriye boş piramitler ve bu uçuş rotaları kalır. İnsanlar binek hayvanları ve ayakları ile yine uygarlıkların kalıntıları üstünde gidip gelirler. Sonraları o kalıntılar yerine kendi şehirlerini kurarlar. Troya’nın katlarca aynı yere kurulması gibi. Her dinin gelip bir önceki tapınağı değiştirmesi ama aynı yerde ibadet etmesi gibi.

Yapılan Piramitler İnanışa Göre Birer Ley Enerji Dağıtım Sinyaleri ve Ley Yollarını Güçlendirme Kuleleriydi.Bu Piramitler Hem Dünyadan Gelen Enerjiyi Hemde Piramitle Aynı Konumda Uzayda Bulunan Yıldızdan Gelen Enerjiyi Dünyaya Dağıtmaktaydı.Ayrıca Piramitlerin Sadece Mısırda Değil Dünyanın Her Yerinde Bu Ley Kuşakları – Yolları Üzerine İnşaa Edildiği Böyle enerjini Tüm Dünyaya Dağıtıldığı Öne Sürülmektedir.

Amerika kıtasında Mexico’dan başlayarak devam eden piramit serisi Görünen ve açığa Çıkarılandan Çok daha fazladır.Aynı şekilde Mısır’da 3 tane piramit olduğunu düşünüyorsanız Kralllar vadisine uzanan piramit serisi sizi oldukça şaşırtacak demektir. Ve Çin’de gizlenen piramitleri, hatta Anadolu höyükleri ve bir kısmının içindeki yapılan mini piramitler başlıbaşına konular olabilir.

Çinde Ley Hattı veya ‘’Ejderha Patikaları’’

Çin’de ve özellikle uzakdoğu’da saygıyla uygulanan Feng Shui bilimi için yeryüzü, üzerinde kurulacak binanın sağlığı, iyi şansı ve başarısı için temeldir ve çok önemlidir. Bina bu enerjiyi yeryüzündeki dragon çizgilerinden alır. Topraktan akan “enerji nehri”, olumlu bir akışa ve yaşamsal berekete sahipse, artık bundan sonrası evin yapıldığı malzemeye, kapısının açıldığı yöne, içindeki eşyalara, suyun ateşin ve odaların şekline bağlı olarak ev sahiplerine özellikle sağlık, mutluluk ve iyi bir hayat getirecektir. Feng shui, cansız nesnelerin mobilyaların ve dünya toprağının canlılara etkisini en iyi hale getirmek için çabalar. Bu bilim o denli ciddiye alınır ki dünyanın en uzun gökdelenlerinden ve ağırlık dengesi hareketli bir topla sağlanan mimari şaheseri Taipai 101‘e doğrudan gelen caddenin yaratacağı olumusuz enerji akışını dengelemek için mimarlar binanın önüne su çeşmesi ve havuz yaptırmıştır. Ayrıca Çinlilerin İnşaa Ettikleri Çin seddi de, binlerce yıllık sağlıklı bir akışın ve diğer enerjiler için blokajın kaynağıdır.

Çinliler akapunktur tedavisini binlerce yıldır uyguluyorlar. İnsan üzerinde yaşamsal enerjilerin aktığını ve bunların geçtiği merkezleri, bu merkezlerin bağlı olduğu organları biliyorlar. Örneğin kulak memesine bağlı olarak, bedene uzanan hatlardaki tıkanıklık ve fazlalıkları minik iğneler saplayarak dengeliyorlar. Bu gözle baktığımızda kimi kadim öykülerde bulduğumuz, zamanında dünya enerjisindeki hastalanmaları onarmak için zinciler halinde yapılmış eski binalar, dikilitaşlar bambaşka açılımlar getiriyor. Bu binalar akapunkturdaki minik ince iğneler gibi dünyanın belirl noktalarına saplanıp enerji akışını yeniden düzenliyorlardı. Hatta dünyanın her büyük şehrindeki dikilitaşları düşünürsek ve bunların Mısır kaynaklı olduğunu düşünürsek bu görüş daha da güçlenecektir. Bildiğiniz gibi İstanbul’da da bir Dikilitaş bulunmaktadır.

mapamundien.jpg

Anadolu Ley Akışları

“Batıda Truva’dan başlar ortada Ankara’ya gelir oradan da Nemrut Dağı’na iner. Ankara bu iki noktadan biraz daha yukarda kalır. Ve Ankara’dan da direkt Giza’ya yani piramitlere inen ayrı bir ley hattı vardır. Gerçi Truva’dan Ankara’ya, Ankara’dan da Nemrut’a inen çizgide de pek çok ley noktası bulunur. Hatta Truva’dan ve Nemrut’tan Giza’ya da inen, pek çok ley noktası mevcuttur. Giza’dan Truva’ya ve Giza’dan Nemrut’a giden hat Ankara’da birleşir. Ayrıca Giza’dan Ankara’ya da direkt bir hat çıkar. Harita üzerinde bunu çizerseniz bir büyük (t) harfine benzer bir şekil çıkar. Daha dikkatli bakıldığında da bunun “t”den çok bir gemi çapasına benzediği aşikar görülür. Çapanın tepesinde de Ankara yer alır. Ankara’nın ismi. Anchoron – anchor’dan gelir. Anlamı da “çapa”dır.”

Türkiye’deki ana ley hatlarını saptama çalışması yapmak amacıyla, Türkiye’nin bilinçli olarak seçilmiş(tesadüfen değil),ezoterik bakımdan önemli 23 eski yerleşim merkezinin işaretlendiği ½.850.000 ölçekli bir Türkiye haritasında bir ley araştırmacısı gözüyle,cetvel yardımıyla incelemelerde bulunduğumuzda ilginç sonuçlarla karşılaşmaktayız: Bu 23 eski yerleşim merkezinden bazen üçü, bazen dördü aynı doğru üzerinde bulunmaktadır.

Bu önceden belirlenen 23 nokta içinde az dört noktadan geçen çizgiler şunlardır :

1- Bergama,Claros(Klaros),Didim, ve Kos(İstanköy) hattı.

2- Bergama,Hierapolis(Pamukkale),Philadelphia(Alaşehir) ve Attaleia (Antalya) hattı.

3- Ankyra(Ankara),Pessinus ,Hierapolis, Afrodisias ve Kos hattı.

4- Ankyra,Gordion,Philadelphia,ve Efes hattı

5- Nemrut,Ankyra,Konstantinopolis(İstanbul),Hadrienopolis(Edirne) hattı (Buradaki üç kent de Türklere başkent olmuştur.)

6-Nemrut,Gülşehir yeraltı kenti,Pessinus ve Truva hattı.

7-Nemrut,İkonium (Konya),Afrodisias, ve Milet hattı. Sözkonusu 23 nokta arasında, üç noktadan geçen çizgiler de çizildiğinde, ley hatlarının hep belirtilen, güneş ışınları tarzında yayıldıkları

bir merkezi nokta göze çarpmaktadır: Bu nokta, Mitraizm iniyasyonunun merkezi olan , höyüğünün sırları henüz çözülememiş gizemli Nemrut Dağı’dır.23 noktadan17’si Nemrut merkezinden çıkan hatlar üzerinde sıralanmışlardır.Nemrut’u merkez alan bu hatlardan bazıları şunlardır:

1- Nemrut,Çatalhöyük,Kos.

2- Nemrut, Konya, Afrodisias,Milet

3- Nemrut,Hierapolis,Efes.(Çizgi uzatıldığında,hattın devamının Atina’dan geçtiği görülür)

4- Nemrut,Sard (Salihli),Smyrna (İzmir).(Çizgi uzatıldığında,inisiyatik merkez Delf’ten geçtiği görülür)

5- Nemrut,Kaymaklı yer altı kenti,Bergama.

6- Nemrut,Gülşehir yer altı kenti,Pessinus,Truva (Hattın ortasından çıkılan dik,Ankara,Konya ve Gize’den geçer).

7- Nemrut,Ankara,İstanbul,Edirne.(Çizgi doğuya uzatıldığında Ninova’dan geçtiği görülür.

Nemrut’tan çıkan ve yurt dışına giden hatlardan biri de Edessa (Urfa) , Mekke ve Medine’den geçen hattır.Yine Nemrut’tan çıkan bir hat,Şam,Kudüs ve Sina’dan geçer. Fakat Nemruttan çıkan uluslararası hatların en ilginci Nemrut’u Hititlerden önceki bir gizemli uygarlığın merkezi olan Alacahöyüğe birleştiren hattır.Çünkü bu hat yabancı ülkelerde hep başkentlerden geçmektedir. Doğuda bir dönem Persler’e başkent olan Sus’tan Batı’da ise Bükreş,Budapeşte,Viyana,Bonn (eski Batı Almanya başkenti),Brüksel ve Londra’dan geçmektedir.

Leylerin Akış Yönü

Leylerin akış – modeli oldukça spesifiktir. Bunlar ekvatorun üzerindeki kubbe şeklindeki dağlarda saat yönünün – tersi yönde, ekvatorun altındaki dağlarda saat yönünde spirallenirler. Piramit şekilli dağlarda düz hatlarda yukarı doğru akarlar. Konik zirvelerde yukarı doğru spirallenirler. Dağ zirvelerinin çok yüksek frekanslar içermesinin nedeni budur. Bu akımlar kutsal geometri ile inşa edilmiş yapılardan veya kutsal sitelerden geçtiği zaman, akımlar yüksek ışık emerler ve yayarlar. Bu gerçekleştiğinde, leyler arıtılmış bir bilinç doğasını, kodlanmış hafızayı yüklenirler. Ley güç noktaları enerjisel olarak ızgara sistemine bağlanır ve geometrik bir matriks oluşturur, daha sonra bu ona yüksek boyutlu enerjileri çekebilir. Bunlar meridyen noktaları olur ve bazı durumlarda dünyanın yaşayan varlığının çakraları olur.

Ley hatlarının bazı yerlerde bir merkezden çıkan güneş ışınları gibi yayıldıklarını, bazı yerlerde ise tren rayları gibi parelel uzandıklarını keşfeden Alfred Watkins’e göre, hatlarda akan enerji bataklıklarda ve sarp uçurumlarda bile kesilmeden yoluna devam etmektedir. insan bedeninizin değişimlerden geçtiği gibi, Dünya da farklılaşır ve değişir. Aynı şekilde, ley sistemi de değişir ve uyarlanır. Yükselişin habercisi olan Dünya’nın süregiden ve gelmekte olan mezuniyeti ile, sadece Dünya’nın hassaslık sistemi değil, insanın hassaslık sistemi de ayarlanıyor.

Ley Hattına Müdahale

Peki bu Ley Hatlarına ve Dünyamızın Üzerinde Dolandığı Varsıylan Bu Enerjiye Müdahale Edilebilirmi ? Bir Şekilde Bu Eenerji Yolu Değiştirilebilirmi veya Beyaz Enerji Yolları Kesilip , Siyah Enerji Yollarına Döüştürlebilirmi ?

Ley Hatlarından Geçtiği Varsıyalan Siyah ve Beyaz Enerjinin En iyi toplanıp Dağıtıldığı Simgelere Bakarsak. Beyaz enerjiyi en iyi Kubbe ve Kare Yapıtların , Siyah ve Kötü Enerjiyide En çok Uzayarak Sivrilen Yapılardan Kaynaklandığını , yaydığını veya iletildiğini bilinmektedir.

Peki Birileri Bu Dünyamızın Enerji Dengesini Bozmaya çalışıyor olmasın ? veya iyi güzel, beyaz yaşam enerjisi yerine, kötülük, stres, oluşturan enerjilerin dağıtılması için çalışıyor olabilirmi ?

Yaukarıdaki yazımızdada okuduğunuz gibi ley hatlarının tam olarak ne olduğu veya ne işe yaradığı bilinmesede varlığı bilinmekte, ayrıca eski medeniyetlerin özellikle dinsel imgelerini bu ley hatları üzerine kurduklarıda ortaya çıkmaktadır.

Ley hatlarının ne olduğu ve ne işe yaradığını tam olarak bilebilirsek ley hatlarını güçlendirmek için yapılan yapıtlara benzer örneğin piramitler dikili taşlar gibi kendi elimizle bir takım yapıtlar yaparak örneğin Gökdelenler gibi bu hatta müdahale etme şansımız olurmu ? Bizce cevabı evet çünkü giderek metropolleşen ve yükselen binalar içerisinde stres oranımız ve sinir katsayımız artmakta, Yaşama sevincimiz azalmaktadır. Adeta boğulmaktayız. Bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan bu Yüksek binalar Var olduğu sanılan Ley hatlarına müdahale etmekte, yada kendileri bir enerji sistemi oluşturmaktadırlar.Bu da doğrudan doğruya bize ulaşacak olan saf enerjiyi kesintiye uğratmakta veya bize kötü enerjiler iletmektedir. Diğer bir deyişle Dünyayı farklı bir enerji boyutuna, dağılıma sokup, insanları mutsuz, bitkin, stresle boğuşan kişilere dönüştürme derdi içerisindeler.

Deccalın Askerleri Güzel ve doğru olan herşeye müdahale ettikleri gibi, Deccalın Mimarlarıda Dünya üzerinde var olan bu enerji kaynaklarına müdahale etmektelerdir.

Ley Hattı yada Diğer Değişle Maneviyat enerjisi Dünyanın bütütünde olan ve yayılan bir enerjidir.Bu enerji Yaşam Sevincinin Takendisidir.

Amaçları Bu enerji yollarını kapamaktır.Bunuda Adeta Haşa Rabbimize Kafa tutan Babil Kulesini İnşaa Etmek İsteyenler gibi Yüksek Binalar İnşaa Ederek Yapmaya Çalışmaktadırlar.

Yapılan Gökdelenlerin insanları hatta doğayı bile etkilediklerinin kanıtı ise, Dubai kulesinin yapılmaya başlayıp, yapı büyümeye başladıkça dubai şehri sisler altında kalmaya başladı bu olayı meteroloji uzmanların bile açıklamakta güçlükçekmişlerdi…

Alttaki Video Deccalın Mimarlarının Amacını Size Daha İyi Anlatacaktır.

Kaynaklar : wikipedia.org

LEY HATLARI (Dharma yayınları)
Ferda Ercan uyulan

Reklamlar

Etiketlendi:, ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: