Günlük arşivler: Mayıs 3, 2013

// MUTLAKA PAYLAŞIN /// CIA’DEN KEMALİZM OPERASYONU // MUTLAKA PAYLAŞIN ///

Reklamlar

VİDEO : ERGENEKON’DA SONA DOĞRU

VİDEO LİNK :

VİDEO : PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SANAL BELALILARI /// Siber Ergenekon Tim ///

VİDEO LİNK :

SİBER ERGENEKON TİM

SİBER ERGENEKON

Sahte Sayfalara Dikkat Edin

Siber Ergenekon Tim /// PKK’LI Cmg-Team Coldhackers’ı Hacklerken 🙂

SİBER ERGENEKON KİMDİR ?

Siber Ergenekon Tim / Kadromuz…

Siber Ergenekon Tim-Kutsal Emanetin Şerefli Koruyucuları

Show Tv Bizden Bahsetmiş | Siber Ergenekon Tim 🙂

Siber Ergenekon Tim | Efekt…//Tasarım: Ata Han

Siber Ergenekon Tim | Yeni Tanıtım Videosu…

Siber Ergenekon Tim | Yeni Tanıtım Videosu…

SİBER ERGENEKON BİLİŞİM VADİSİ

Terör iti kullanıcılarına Siber Ergenekon Şoku

Surkentliye Siber Ergenekon Darbesi

VİDEO : BANU AVAR : KIMLER TAYYİP’İ BAŞA GETİRDİ ? /// Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike !!!

VİDEO LİNK :

ARAŞTIRMA DOSYASI : Serdar Ateş : YÜZYILLIK PLAN VE THE SÜREÇ – BÖLÜM : 1

Büyük Ortadoğu Projesi’nin temelinin 2000′li yıllar ve salt enerji kaynakları paylaşımı olduğunu düşünenler aldanıyor.Vaka Filistin’den kovulan bir halkın üslendikleri ülkelerde sermaye ve materyalist savaşta üretim,para ve pazar hakimiyetini ele geçirip,tüm dinlerin ruhbanlarına sızdıktan sonra Dünya tarihini 19.ve 20 .yüzyılda olduğu gibi yeniden şekillendirme amaçlarıyla ilişkili…

Büyük Ortadoğu Projesi’nin temelinin 2000′li yıllar ve salt enerji kaynakları paylaşımı olduğunu düşünenler aldanıyor.Vaka Filistin’den kovulan bir halkın üslendikleri ülkelerde sermaye ve materyalist savaşta üretim,para ve pazar hakimiyetini ele geçirip,tüm dinlerin ruhbanlarına sızdıktan sonra Dünya tarihini 19.ve 20 .yüzyılda olduğu gibi yeniden şekillendirme amaçlarıyla ilişkili…Ve The Süreç Kürt Türklerinin Türklerle çatıştırılması,otonomiye kavuşturulması olarak ana detayda değil;Türklerin toprakları üzerine konfederatif yapılarla;Büyük İsrail’e giden bir süreç olarak anlamlanmaktadır.

Bu açıdan Kürt- Türk ayrımlılaştırması ana planda bir taktiktir ve bu detay 50 yıla yakın bir zamandır uygulanmaktadır.

Budapeşte doğumlu Theodor Herzl , 1897′de Siyonist Örgütü’nü kurmasından sonra,yapılan İlk kongresinde:Ben bugün burada Yahudi Devleti’ni kurdum, ancak bunu yüksek sesle söylersem bütün dünya güler. Fakat beş sene içinde ya da elli sene sonra bunu herkes böyle bilecektir.” demiştir(1).

1890′lardan itibaren Filistin çevresinde toprak satın almaya başlayan Avrupa Siyonistleri ;Romanya ve Yunanistan’dan kovulma ve ırkdaşlarını Filistin’e yöneltme uğraşları her daim başarısızlıkla sonuçlandı:Ortada Osmanlı hakimiyeti gerçeği vardı:Vaad edilmiş toprak ile aradaki tek engel,savaşlardan yorgun,borçlu bir Osmanlı idi.Ardı sıra 2.Abdülhamit ile görüşen Theodor Herzl,Avrupalı Yahudilerin Filistin karşılığı Osmanlı’nın tüm borçlarını ödemesi vaadini,2.Abdülhamit :’ Ben bir karış dahi olsa toprak satmam, zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır:sözüyle her iki görüşmede de reddedilmiştir.

Aksine Özellikle İngilizler’in emelleri olan toprakları da(Musul-Kerkük gibi) kendi nüfusuna geçirerek koruma yolunu seçmiştir.Bu arada Herzl’i kullanarak borçların finansmanını da Avrupalılara yükleyerek kredibilitesini arttırmıştır.(2)

Bunun intikamını da 1908 Meşrutiyeti ve İttihat ve Terakki gücünün İsrail karşıtı 2.Abdülhamit’in devreden çıkarılabilmesi için,Volkan Gazetesi çevresinde toplatılan gericilerin Şeriat isteriz sloganları eşliğinde , Mektepli-Alaylı ayrımcılığında Harbiyeli infazları ve tedhiş-linç hareketinin sonucu, kısmi Ordu karşıtlığı alevlendirilerek;Ordu ve üyelerinin çoğu masonlardan oluşan İttihat Terakki eliyle sorunlu adam Abdülhamit tahttan uzaklaştırılmıştır.Ardı sıra Balkan savaşları ile yıpratılan Osmanlı,yine İttihat ve Terakki eliyle dünya savaşına sokulmuştur.

Bu aşamada parayla alınamayan Filistin, Dünya Savaşı dahilinde Müttefiklerin Osmanlı devleti topraklarına yönlendirilmesinde hakim güç:Kudüs kutsal yerler motifi ile beraber Petrol unsuru da kullanılmıştır.Bu arada gerek . dünya savaşının gerek ise 2. dünya savaşı finansörlerinin hep aynı Avrupalı Yahudi ailesi Rothschild olması da (3) pek garipsenmemeli…

Ticaretin en önemli etmeni çıkarları beslemek ve siyasi uzlaştırma fonksiyonu;18.yüzyıldan beri her ülkedeki hakim unsurca etkinleştirilmiştir.

1937′de aynı amaçla (İsrail’in kuruluşu)destek isteği için gelen İngiliz Kralı’na Ata’nın cevabı netti:Ben yaşadıkça buna başaramazsınız! Aslında bundan çok önce Ata 1935′te mason localarını kapatarak kökü dışarıda ve Siyonist amaçlarına hizmet eden bu sahte kardeşlik çıkar örgütünü yasaklatmıştır.Bu dönemde Ata’nın rest çektikten sadece 1 yıl sonra sağlığının bozularak şehit edilmesi vakası,sadece doktorlarının siyasi ve masonik bağlantıları (4) gerçek tarihsel çıkarım için sorgulanması zorunludur.

Ata’nın şehadetinin hemen sonrası 2 .dünya savaşı neticesinde;başarısız olan koloniciliğin İliştirilmiş tehdit ve Antisemitizm kampanyasının gizli destekçilerinin yine Almanya örneğinde olduğu gibi mason ve siyonist örgütler olması pek de garipsenmemeli;aynı güçler Avusturya kralı ve Rus çarı ile anlaşarak zaten mülklerinin devletleştirilmesi karşılığında Yahudi azınlıkların kovdurulmasını Büyük İsrail anlamında zaten sağlamışlardı.Geride kalıp antisemitizme kurban verilenlerin de çoğunlukla siyonist olmayan veya Aşkenaz-Karay Yahudileri(Hazar Türkleri) içinden çıkmasıyla da amaç aşikar edilmiştir.(5)

Filistinde İsrail devleti kurmak isteyen İngiliz kralı edward, buna engel olmamasını Atatürk’e söylemek için 1937′de İstanbul ‘a geldi. Sevgilisi Fransız prensesi Virjin’i de kaçak yolcu olarak yatındaydı. Dolmabahçe’de o akşam protokol yemeği yerken, kral Edward Atatürk’e niyetini açtı. Atatürk’ün ona yanıtı kesindi:”ben sağ olduğum sürece buna asla izin vermem!

Mustafa Kemal, Dolmabahçe yemeğinde, İngiliz Kralı’na ve birlikte hareket ettikleri aşikâr olan Fransızlara verdiği cevabı, Ankara’ya döner dönmez mecliste yaptığı nutukla: Türk halkına ve dünyaya açıkladı:

FİLİSTİN’E EL SÜRÜLEMEZ!

“Arapların avrupa siyasetine nüfuz edemeyip bu sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda arap memleketlerini avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı teessüftür. Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. biz vakıa bir kaç sene araplardan uzak kaldık. fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için islamiyetin mukaddes yerlerini musevilerin ve hıristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız.
Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet’e lakayt olmakla itham edildik. fakat bu ithamlara rağmen peygamberin son arzusunu yani, mukaddes toprakların daima İslam hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bu gün kanımızı dökmeye hazırız;cedlerimizin, Selâhaddin’in idaresi altında, uğrunda hristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hâkimiyet ve nüfuzunun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bu gün, Allah’ın inayeti ile kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âleminin ayaklanıp icraata geçeceğinden şüphemiz yoktur.’’

Mustafa Kemal Atatürk’ün, mecliste yaptığı bu konuşmayı, önce, Ankara’da Türkçe yayınlanan Hakimiyeti Milliye gazetesi yayınlamış. Hindistan’da yayınlanan Bombay Chronicle gazetesi de bu açıklamayı Hakimiyeti Milliye Gazetesi’nden almış ve 27.8.1937 tarihli nüshasında ‘Filistin’e el sürülemez, Kemal paşa Avrupa’ya ihtar ediyor’ başlığı altında bir yazı yayınlamıştır.(6)
.
Ata’nın ölümü sonrası süreç hızlandırılarak 10 yıl sonra amaca ulaşılmıştır(14 Mayıs 1948).Bu süreç dahilinde 1945′ten itibaren imzalatılan ikili antlaşmalar ile Türkiye bağımlı ülke haline getirilirken ,1946′dan itibaren Mason Locaları yeniden açılarak siyasi,Sabatay ve kripto ermeni unsurlar ile İslam dini ve siyasal örgütlenmeye hız verildi.

1946′dan itibaren Türk Siyasi Hayatı içinde iki kutupta da örgütlenen güçler İnönü döneminde ,Adnan Menderes’i Nato ve Türkiye’nin borçlandırılması ile ilgili siyasi ,askeri ve iktisadi anlamda kullanılırken ,amaç dışına çıkmaya başlayınca(Rusya’dan yerli sanayi için kredi talebi) ortadan kaldırılmıştır.

EN ALTTAN ÜSTE SİYONİST YAPILANMA:

1. Altta LİONSLAR (Mahalle komiteleri vb. Genç Leo (Lioness) kızlar ve genç Leon erkekler)

2. Bunun üstünde Rotaryenler.

3. Bunun üstünde Carbonary ve Masonnry (Farmasonlar)

4. Bunun üzerinde yani alttakilere emir verme yetkisine sahip;BİLDERBERG GROUP (Fethullah bunların içinde. Mason olacak kadar küçülmedi)

5. Siyonizm kuruluşları (Bunlar sadece Yahudilerdir. Diğer alt sınıflar ise “Yerli uşak”lardır. (Goyim:Öküz))Goyim olarak anılanlar örgütlere üye olan yahudi asıllı olmayan işbirlikçi ve Büyük İsrail planı çerçevesinde vaad edilmiş topraklarda Yahudiler için toprak üstünde çalışan halklardır(Kürt Türkleri-Tarikatlar-Şirketler)
Fethullah Gülen Siyonizmin bir alt kuruluşlarından olan Bilderberg’in (üç YÜKSEK üyesinden biridir. ABD’ye ömür.boyu transferi yapılmıştır.(7)

Aslında bu Türkler ile Siyonistler arasındaki ilk örgütlü savaş da değildi;2. Abdülhamit’in devrilmesinin ardından Aaron Aaronson yönetiminde kurulan NILI (Netzah Yisrael Lo Yeshaker) isimli istihbarat örgütü ile İngilizlere casusluk yapanlar;idam,hapis ,sürgün cezasına muhatap oldular.Osmanlı’da 1914 dönemine gelindiğinde A.b.d. desteğinde Mısır İskenderiye ‘de çoğunluğu Rus yahudisi 12.000 yahudi nüfusundan 737 kişilik bir gönüllü birlik oluşturularak İngilizlerle karma yapılan Yahudi Katır Birliği lojistik amaçlı olarak hem Çanakkale hem de Filistin muharebelerinde(Lejyon)Türkler’e karşı kurşun olarak kendilerini kullandırmışlardı.Bu çabaları Filistin’den 2. kovuluş anlamında Anti -Türkçü kampanyada Avrupa ve Abd dahilinde sadık Millet olarak yükselmelerinde Haim Weizman(cordite-Dumansız barutun kaşifi) örneğinde olduğu gibi müttefik silah sanayinin gelişmesinde aktif olarak yeralarak göstermişlerdi.(8)

Türkiye içerisinde askeri manada ABD ikili anlaşmaları ile TSK ve MİT içerisinde hareket kabiliyeti bulan bu örgütlenme darbeler döneminde kendini açıkça gösteriyordu.ABD karşıtı her lider,hareketin önü hemen kesilebilen bir teşkilatlanma yapılandırılmıştı.

1950′lerden itibaren çok yönlü olarak: Din Afyon’dur düşüncesiyle gerek Sebatay gerekse gayri Türk unsurların(Kripto ermeni-mecusi arap v.s.) aracılığı ile Tarikatlar içine yerleşerek asgari müştereklerin aleyhine işlemeye başlayan din örgütlenmesi,1980 öncesinde Anti-komünist fonlamalarıyla güçlenerek 2 kutuplu dünyada tarafını aşikar ediyordu.

1970 ve 1980 sonrası bir çok Türk Milliyetçisinin idrak edemeyip; afyonla uyutulmuş gibi Süleymancılık,Fettullahçılık gibi; 17 Sabatay şeyhin yönetimindeki tarikat akımlarında; proleter-işçi- haline gelmeye başlamasıyla,A.B.D ,İngiltere ve İsrail Büyük İsrail Planı içinde önemli bir S.T.K. anlamında 5.kola da kavuşmuş oluyordu.

Bu planın MSP karşıtı olarak arapçı sünniciliğe karşı; Türk -İslam sentezci düşünce ile barikatlanılacağının düşünülmesi;zaten Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı olan Sabatay dergahların her yere,her partiye rahatça erişebilmesine de imkan doğurmuştur.

Satır arasında Devrim Kanunları yıpratılırken;Atatürkçü düşünce, her parti dahilinde ayrı özellikleriyle savunulmaya başlanmıştır.Sonuç Atatürkçü düşüncenin zaafa uğrayarak,ezbere Atatürkçülük’ün yerleşmesine,Atatürk’ün yenilenme hareketlerinin gerilemesine sebep olmuştur.

1992′den itibaren ABD rayından çıkan ve Özel Savaş Konsepti dahilinde Milli Kuvvet haline getirilen Özel Kuvvetler’in dahil olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri şimşekleri üzerine çekerken;planı aşikar eden ve karşı gelenler suikastlara kurban gidiyor(Eşref Bitlis,Uğur Mumcu,Cem Ersever,,Necip Hablemitoğlu,Ahmet Taner Kışlalı,Behçet Oktay v.s.) ve suçlamalara muhatap yapılıyordu.

28 Şubat, Ordu içindeki Amerikancıların, Milliyetçi Kurmay’ları son kez kandırdığı bir özel savaştı;Hedef halk ile ordu arasında sosyal mesafenin açılmasıydı.Gerek EDOK gerekse Batı Çalışma Gurubu’nun amaçta doğru ancak yaptırımda süreklilik ve halkla ilişkilerde ve psikolojik harekatta yetersizlik sebebiyle :1000 yıl sürmesi gereken hareketi,içinde yerleşik Özkök-Bir gibi ABD’ye hizmet eden unsurlar yardımı ile; 5 yılla sınırlayarak,yeni Gladıo yapılanmasının eşliğinde hedef tahtası haline gelmesine sebep oldu.

Asimetrik Psikolojik Harp ,”Bilinmesi Gereken Prensibiyle” sessiz kalması gereken ‘Askeri Kurmay Heyeti’nin dış güçlerce yerli işbirlikçilerce daimi hedefte tutulmasını sağladı.Beşiktaş Terör Örgütü A.B.D. desteğinde harekete geçirilerek Büyük İsrail önündeki tek engel olarak halen iddianamesiz ,savunmasız olarak esir alınmaya çalışılan Türk askerini etkisizleştirmeye yönelik olarak karalama ve beyin kontrol yöntemleri içinde farklı imgelendirmelerle halkın beyninin yıkanmasında araç olarak kullanılmaya çalışmaktadır.

Bu çalışmalarda halkın idrak etmesi gereken ana vaka:Kim İsrail Planı’nın yanında ,kim ise karşısında olduğudur! İşbirlikçilerce atılan her adımın;Büyük İsrail Planına hizmet ettiği parti ayrımı yapılmaksızın Türk Milleti tabanına anlatılmalıdır!

Büyük İsrail önündeki tek engel Türk Silahlı Kuvvetleri’dir.Bu bakımdan dış güçlerin siyasi,iktisadi ve askeri örgütlenmelerinin önündeki bu engelin kaldırılması,mümkünse devşirilmesi(Sınır Muhafaza Müdürlüğü’ne dair kanun ile kaldırılması planlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı,İçişleri Bakanlığı’na devri düşünülen Jandarma Genel Komutanlığı gibi) ve sınırlardan çekilecek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yerini mümkünse Uluslararası Paravan Güç’e doldurtularak,Büyük İsrail Planı’na kalındığı yerden devam edilecektir:Sömürgecilerin işgal için hedefi:2. MONDROS’tur…Bugün TSK esir edilip,pkk müzakarelerinin Anayasa ve TBMM’ye karşın suç olarak sürdürülmesine karşın,günümüz Yunan Kuvvetlerini temsil eden pkk eşkiyasının da amacı budur!

Sözde Barış isteyen;kendini devlete eş tutan eşkiya; bir taraftan taraftar toplayarak eşkiya yetiştirirken,diğer taraftan Güneydoğu’nun TSK’dan arındırılmasını;Özel Harp-Polis Özel Harekat ve Koruculuk sisteminin kaldırılmasını isterken,diğer yandan silahlanarak otorite sahibi olmaya çalışması;The Süreç dahilinde BOP’un Türkiye taktiğidir.

Türk genci Bursa Nutku’nu ,Atatürk’ün Son T.S.K. konuşmasını hatırından çıkartmamalıdır.Milli Güçlerin yalan iddialar ile tutuklanmasının ardındaki esas gerçek:Millenyum Challenge -1992′de Nevada Çölü’nde Yüzyılın Meydan Okuması rumuzuyla Türkiye’yi işgal planları yapan A.b.d. ve bağlaşıklarına karşı savunma hattı:Balyoz Eylem Planı ile karşılık cüretini gösteren Milli Güçler’den Yerli taşeronlar yolu ile intikam almak amacıdır.

1897′den itibaren harekete geçirilmiş bir plan olan Büyük Orta Doğu Projesi’nin tüm yerleşik işbirlikçilerine karşın,bu hareketi durduracak tek güç; Türk Millet’in kendine güvenen kararlılığı olacaktır.!

Yeter ki Kendimizi Bilelim,Unutmayalım ve her şeyden önce 100 yıllık Plan ve THE Süreç’lerine karşı:Uyanın! ve Uyandırın!!!

Not:3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ :TÜM NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENLERE KUTLU OLSUN!

Serdar Ateş
3 Mayıs 2012

KİTAP TAVSİYESİ : Büyük Ortadoğu Projesi /// Mahir Kaynak- Emin Gürses

Emin Gürses/ Prof. Dr. Mahir Kaynak

PROFİL YAYINCILIK

Son BM toplantısında Türkiye, Brezilya ve Lübnan hariç diğer bütün devletler İran’a yaptırım uygulanmasına evet dedi. Çin ve Rusya gibi İran’la sıcak ilişkileri olan devletler bile İran’a yaptırıma evet dedi. Peki neden?

Artık şu kesinleşti ki, Batı ittifakı Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında İran’ın nükleer silahlarını vurmak istiyor. Irak’tan sonra amaçlarının İran’ın rejimini değiştirmek olduğu kesin. Ama nasıl?

PKK son aylarda tekrar terör faaliyetlerine başladı. İsrail uluslar arası kara sularda Türkiye’ye ait Mavi Marmara gemisindeki 9 masum Türk vatandaşını katletti. Aynı gün İskenderun’da 7 askerimiz şehit edildi. Olayı PKK üstlendi. PKK-Mossad bağlantısı var mıdır? Varsa bu bağlantı nasıl sağlanıyor?

Bu ve buna benzer birçok sorunun cevabı Emin Gürses ve Mahir Kaynak’ın yazdığı güncelleştirilmiş son haliyle Büyük Ortadoğu Projesi kitabında. Kaçırmayın…

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

YANDAŞ MEDYA /// Bayram Coşkun : BOP bitmiş, GODKA olmuş !

Duydunuz mu!

Başbakan Erdoğan BOP diye bir şey kalmadı dedi.

Bildiğiniz gibi ABDnin Büyük Ortadoğu Projesinde Eş Başkanlık görevi üstlenmiş bir başbakanımız var.

Bu bir iftira değil, itiraf!

Sayın Erdoğan 4 Mart 2006da yapılan AKP Bayrampaşa ilçe kongresinde aynen şöyle söylüyor; Türkiyenin Ortadoğuda bir görevi var, nedir o görev? Biz geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Bu görevi yapıyoruz.

Erdoğan böyle söylüyor.

***

Peki BOP ne?

Onu da ABD eski Dışişleri Bakanı Condelizza Rice (7 Ağustos 2003) Washington Post gazetesinde yayınlanan Ortadoğuyu Dönüştürmek başlıklı yazısında şöyle açıklıyor:

Fastan Basra körfezine kadar Ortadoğuda bulunan 22 devletin rejim, sınır ve haritaları değiştirilecektir.

Aralarında Türkiyenin de bulunduğu projenin hedefleri de şöyle sıralanıyordu:

1- Orta Doğunun kontrolünü ele geçirmek.

2- İsrailin güvenliğini garanti altına almak.

3- Zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarının denetimini sağlamak.

4- Rusya, Çin ve Japonyayı bölgedeki ekonomik zenginliklerden uzak tutarak, rekabette öne geçmek.

5- Var olduğunu iddia edilen İslâmi terörü bitirmek…

***

Evet… BOP bu!

Kısaca İslam dünyasının talanı…

Tekrar edelim bu projenin eş başkanı Başbakan Erdoğan.

Sizce Erdoğanın Ricenin açıklamalarından haberdar olmaması mümkün mü?

Değil elbette.

Zira Erdoğan BOP eş başkanıyım açıklamasını Ricenin az önce aktardığımız yazısından tam 3 yıl sonra yapıyor.

***

Şimdi gelelim bugüne.

AKP Grup toplantısında konuşan Erdoğan, Ortada BOP diye bir şey kalmadı. Büyük Ortadoğu projesinin başlamasıyla bitişi bir olmuştur. İtalya Türkiye ve Yemen sacayağıydı. Üçünün de çalışma alanları farklıydı. Bunlar dönemsel olarak yapılacak işler. Zaten artık böyle bir şey kalmadı dedi.

***

Neymiş efendim, BOPun başlamasıyla bitişi bir olmuş…

Tekrar edelim, Ricenin BOP açıklamasıyla sayın Erdoğanın BOPta eş başkanız açıklamasının arasında tam 3 yıl var. 3 yıl da yetmiyor!

***

Erdoğan bu sefer 13 Ocak 2009 tarihinde yapılan AKP Grup toplantısında şu konuşmayı yapıyor; Büyük Orta Doğu Projesinin amaçları ve Türkiyenin üstlendiği görev bellidir. BOP, Orta Doğuda barışı sağlamak için kurulmuştur ve bölgenin ekonomik kalkınmasına, özgürlüğüne, kadın haklarına yönelik iyileştirmeleri hedeflemektedir. BOP çerçevesinde Türkiye de Eş Başkanlık görevini üstlenmiştir.

Tarih bu sefer 2009. BOP da devam ediyor, Erdoğanın eş başkanlığı da. Etti mi size 6 yıl!

Yani ortada Sayın Erdoğanın söylediği gibi başlamasıyla bitmesi bir olmuş bir proje söz konusu değil.

***

Sayın Erdoğanın BOP bir barış projesidir sözlerine de dikkat çekmek isterim.

BOP kapsamında Afganistan ve Irak işgal edildi. Bu iki ülkede milyonlarca müslüman katledildi. İşkenceler, tecavüzler zirveye çıktı, camiler, türbeler yerle bir edildi.
Bu iki ülke yetmedi, BOP Arap Baharı altında Tunus, Mısır ve Libyanın da üzerinden silindir gibi geçti.

Şimdi sıra Suriyede… 2 yıldan bu yana ABDnin çakma mücahitleri kan döküyor.

İşte BOP bu! Peki ey Erdoğan bu nasıl bir barış projesi? İkinci bir soru soralım.

Ey Erdoğan diyelim ki BOP bitti. Peki sen hangi yasal dayanakla bu projede eş başkanlık görevi üstlendin. Mesela ortada bir Meclis onayı, Bakanlar kurulu onayı var mıdır? Türkiye Cumhuriyeti başbakanının bir ABD projesinde Eş başkan olması yasal mıdır, ahlaki midir?

***

Yazımızı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlunun açıklamalarıyla bitirelim.

ABDnin tepkiler üzerine projeyi daha yaygın bir proje haline getirdiğini, bunun ayaklarından birinin de Demokrasi Yardım Grubu olduğunu, Türkiye, Yemen ve İtalyanın bu projeyi üstlendiğini anlatan Davutoğlu bir başka açıklamasında ise Büyük Orta Doğu Projesi ile kastedilenin, Genel Orta Doğu ve Kuzey Afrika (GODKA) girişimi olduğu anlaşılmaktadır. GODKA girişimi bölgede barış, istikrar, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik refahı amaçlayan bir dönüşüm önerisi olarak ortaya çıkmıştır diyor.

Yani BOP, GODKA olmuş!

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: