Aylık arşivler: Haziran 2013

DES; Öğretmenler 11 yıldır Üvey Evlat!

DES; Eğitim Yaz-Boz Tahtası mı?

Öğretmenler 11 yıldır Üvey Evlat!

NÖBET ÜCRETİ BİR TEK ÖĞRETMENE YOK!

Hükümetin uyguladığı adaletsiz ücret politikaları nedeniyle memurlar arasında en düşük maaş alan grup haline gelen öğretmenlere ‘nöbet görevi ücreti’ hiç ödenmezken, sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yapılmasını eşitsizlikçi bir uygulama olarak gördüğünü söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Hükümet yine Torba Yasa maharetiyle sağlık personelinin nöbet ücretlerini düzenleyen ilgili maddede değişiklik yaparak sağlıkçıların nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yaptı. Ücretleri iyileştirmeye dönük benzer bir çalışmada polisler için yapılıyor. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın ve polislerimizin hakkıdır, gözümüz yok, helali hoş olsun. Fakat Hükümet kamuda en düşük maaş alan öğretmenlere nöbet görevi ücreti vermeyi aklına bile getirmedi. Kamu çalışanları arasındaki iş verimi ve iş barışını baltalayan hükümetin bu ayrımcı ve adaletsiz politikasını kınıyoruz” dedi.

EK ÖDEME DE BİR TEK ÖĞRETMENE YOK!

375 sayılı KHK’ ya 666 sayılı KHK ile eklenen ve 2012 yılı başından itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile her devlet memuruna kadro ve görev unvanlarına göre ek ödeme verildiğini fakat hükümetin bu düzenlemede de öğretmenleri unuttuğunu söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Buradan Sayın Başbakana samimi ve halisane bir şekilde bir milyon öğretmenimiz adına soruyorum. Niçin her iyileştirici ve düzenleyici yasal çalışmalarınızda öğretmenleri unutuyorsunuz? Öğretmen düşmanlığına doğru evirilen politikalarınızdan ne zaman geri adım atmayı düşünüyorsunuz?

EĞİTİM YAZ-BOZ TAHTASI MI?

Hemen her STK ve sendikanın ya hükümetin yahut her hangi bir siyasi partinin borazanı olduğu günümüzde kimi sorular ve problemler hasıraltı edilmekte veya ideolojik saiklerle gümbürtüye gitmektedir. Havuç-sopa sendromu memurları ve tüm toplumu esir almıştır. Fakat bizim ne hükümetten ne de muhalefet partilerinden bir korkumuz yahut beklentimiz yoktur. Kısaca kimseye ‘Eyvallahımız’ olmadığı gibi siyasi ve ideolojik bir yapı da değiliz.

SENDİKALAR SUS PUS!

Demokrat eğitimcilerin, bağımsız sendikacıların çatı örgütü olan DES’in Başkanı olarak, tüm eğitimcilerin, öğrenci ve velilerin hamisi olarak ve en müdanasız bir şekilde Sayın Başbakana bir kez daha soruyorum. Öğretmenler üvey evlat mı? 11 yıldır eğitim sisteminde sayısız müdahale ve reformda bulunduğunuz ve bulunacağınızı söylüyorsunuz. Eğitimde 5 bakan, sayısız bürokrat ve birçok eğitim politikası eskittiniz. Eğitim yap-boz tahtası mı?” diye konuştu.

ÖĞRETMENE 3600 EK GÖSTERGE DE YOK!

Hükümetin 10. Kalkınma Planı doğrultusunda hazırladığı kanun tasarısında yer alan ‘Emekli Maaşlarını Düzenleme’ çalışmasında da öğretmenlere kör ve şaşı bakmaya devam ettiğini kaydeden Gürkan Avcı, “Hükümet, bu tasarıda uzun süre çalışana daha fazla emekli maaşı vermeyi planlıyor. Fakat öğretmenlerin ek göstergelerinde bir yükseltmeye gidilmediği sürece bunun öğretmenlere bir faydası olmayacaktır. Yani öğretmenler için eski tas eski hamam durumu söz konusudur.

ÖĞRETMENLER EMEKLİ OLMAKTAN KORKUYOR

Öte yandan Kadroları teknik hizmetler sınıfında olan 4 yıllık süreli yükseköğretim veren fakültelerden mezun olan mühendis, mimar, şehir plancılarına ve yine sağlık hizmetlerinde görev yapan biyologlara ve benzeri unvana sahip memurlara 1. derecede 3600 ek gösterge verdiniz. Hemen hepsi lisans ve yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin ek göstergesini niye yükseltmiyorsunuz? Emekli olduğunda eline geçen para yarı yarıya azalan öğretmenler sağlığı elverdiği müddetçe 65 yaşına kadar çalışmaya devam edecektir. Atanmayı bekleyen 300 bin öğretmen adayının ise atanma hayalleri sürekli ertelenecektir” diye konuştu.

11 YILDIR ZAM, İYİLEŞTİRME VE ARTIŞLAR ÖĞRETMENLERİ TEĞET GEÇTİ!

Hükümetin son süreçten bu güne kadar yaptığı bütün iyileştirici düzenlemelerde öğretmenleri unuttuğunu, öğretmenlerin en makul ve meşru taleplerine dahi dudak büktüğünü söyleyen Gürkan Avcı, “Bütün iyileştirmeler hükümetin memuru olan bürokratlara yarıyor. Hükümet, bir eli yağda, bir eli balda olan, altlarında makam arabası ile lojmanlarda sefa süren daire başkanı ve üstü unvanlarda görev yapan bürokratların ücretlerinde küçümsenmeyecek artışlar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Ortalama bin 815 TL maaş alan öğretmenlere bir şey yapılmazken, hükümet KHK’lar maharetiyle adaletsiz uygulamalara her geçen gün yeni bir halka daha eklemektedir. ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ diyerek hazırlanan bu kararnameler öğretmenleri ve küçük memurları hüsrana uğratmış, sabrını tüketmiştir.” diye konuştu.

DES; retmenler 11 yldr vey Evlat!.doc

Reklamlar

DES; Öğretmenler 11 yıldır Üvey Evlat!

Öğretmenler 11 yıldır Üvey Evlat!

NÖBET ÜCRETİ BİR TEK ÖĞRETMENE YOK!

Hükümetin uyguladığı adaletsiz ücret politikaları nedeniyle memurlar arasında en düşük maaş alan grup haline gelen öğretmenlere ‘nöbet görevi ücreti’ hiç ödenmezken, sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yapılmasını eşitsizlikçi bir uygulama olarak gördüğünü söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Hükümet yine Torba Yasa maharetiyle sağlık personelinin nöbet ücretlerini düzenleyen ilgili maddede değişiklik yaparak sağlıkçıların nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yaptı. Ücretleri iyileştirmeye dönük benzer bir çalışmada polisler için yapılıyor. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın ve polislerimizin hakkıdır, gözümüz yok, helali hoş olsun. Fakat Hükümet kamuda en düşük maaş alan öğretmenlere nöbet görevi ücreti vermeyi aklına bile getirmedi. Kamu çalışanları arasındaki iş verimi ve iş barışını baltalayan hükümetin bu ayrımcı ve adaletsiz politikasını kınıyoruz” dedi.

EK ÖDEME DE BİR TEK ÖĞRETMENE YOK!

375 sayılı KHK’ ya 666 sayılı KHK ile eklenen ve 2012 yılı başından itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile her devlet memuruna kadro ve görev unvanlarına göre ek ödeme verildiğini fakat hükümetin bu düzenlemede de öğretmenleri unuttuğunu söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Buradan Sayın Başbakana samimi ve halisane bir şekilde bir milyon öğretmenimiz adına soruyorum. Niçin her iyileştirici ve düzenleyici yasal çalışmalarınızda öğretmenleri unutuyorsunuz? Öğretmen düşmanlığına doğru evirilen politikalarınızdan ne zaman geri adım atmayı düşünüyorsunuz?

EĞİTİM YAZ-BOZ TAHTASI MI?

Hemen her STK ve sendikanın ya hükümetin yahut her hangi bir siyasi partinin borazanı olduğu günümüzde kimi sorular ve problemler hasıraltı edilmekte veya ideolojik saiklerle gümbürtüye gitmektedir. Havuç-sopa sendromu memurları ve tüm toplumu esir almıştır. Fakat bizim ne hükümetten ne de muhalefet partilerinden bir korkumuz yahut beklentimiz yoktur. Kısaca kimseye ‘Eyvallahımız’ olmadığı gibi siyasi ve ideolojik bir yapı da değiliz.

SENDİKALAR SUS PUS!

Demokrat eğitimcilerin, bağımsız sendikacıların çatı örgütü olan DES’in Başkanı olarak, tüm eğitimcilerin, öğrenci ve velilerin hamisi olarak ve en müdanasız bir şekilde Sayın Başbakana bir kez daha soruyorum. Öğretmenler üvey evlat mı? 11 yıldır eğitim sisteminde sayısız müdahale ve reformda bulunduğunuz ve bulunacağınızı söylüyorsunuz. Eğitimde 5 bakan, sayısız bürokrat ve birçok eğitim politikası eskittiniz. Eğitim yap-boz tahtası mı?” diye konuştu.

ÖĞRETMENE 3600 EK GÖSTERGE DE YOK!

Hükümetin 10. Kalkınma Planı doğrultusunda hazırladığı kanun tasarısında yer alan ‘Emekli Maaşlarını Düzenleme’ çalışmasında da öğretmenlere kör ve şaşı bakmaya devam ettiğini kaydeden Gürkan Avcı, “Hükümet, bu tasarıda uzun süre çalışana daha fazla emekli maaşı vermeyi planlıyor. Fakat öğretmenlerin ek göstergelerinde bir yükseltmeye gidilmediği sürece bunun öğretmenlere bir faydası olmayacaktır. Yani öğretmenler için eski tas eski hamam durumu söz konusudur.

ÖĞRETMENLER EMEKLİ OLMAKTAN KORKUYOR

Öte yandan Kadroları teknik hizmetler sınıfında olan 4 yıllık süreli yükseköğretim veren fakültelerden mezun olan mühendis, mimar, şehir plancılarına ve yine sağlık hizmetlerinde görev yapan biyologlara ve benzeri unvana sahip memurlara 1. derecede 3600 ek gösterge verdiniz. Hemen hepsi lisans ve yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin ek göstergesini niye yükseltmiyorsunuz? Emekli olduğunda eline geçen para yarı yarıya azalan öğretmenler sağlığı elverdiği müddetçe 65 yaşına kadar çalışmaya devam edecektir. Atanmayı bekleyen 300 bin öğretmen adayının ise atanma hayalleri sürekli ertelenecektir” diye konuştu.

11 YILDIR ZAM, İYİLEŞTİRME VE ARTIŞLAR ÖĞRETMENLERİ TEĞET GEÇTİ!

Hükümetin son süreçten bu güne kadar yaptığı bütün iyileştirici düzenlemelerde öğretmenleri unuttuğunu, öğretmenlerin en makul ve meşru taleplerine dahi dudak büktüğünü söyleyen Gürkan Avcı, “Bütün iyileştirmeler hükümetin memuru olan bürokratlara yarıyor. Hükümet, bir eli yağda, bir eli balda olan, altlarında makam arabası ile lojmanlarda sefa süren daire başkanı ve üstü unvanlarda görev yapan bürokratların ücretlerinde küçümsenmeyecek artışlar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Ortalama bin 815 TL maaş alan öğretmenlere bir şey yapılmazken, hükümet KHK’lar maharetiyle adaletsiz uygulamalara her geçen gün yeni bir halka daha eklemektedir. ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ diyerek hazırlanan bu kararnameler öğretmenleri ve küçük memurları hüsrana uğratmış, sabrını tüketmiştir.” diye konuştu.

DES; retmenler 11 yldr vey Evlat!.doc

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: